Stenberget nr 3

Undersökningstillstånd Stenberget nr 3 (522 Ha): Giltig till och med 2022-11-21

Fäbodliden A: Undersökningsborrningar 2016 redovisade resultat med 5,35 m @ 5,6 g/ton Au (inkluderande 2,55 m @ 11,1 g/ton Au). Resultaten bekräftar potentiellt lönsamma guldfyndigheter.

Fäbodliden B: Undersökningsborrningar 2016 redovisade resultat med 2,25 m @ 1,1 g/ton Au och 1,0 m @ 1,2 g/ton Au. Resultaten bekräftar potentiellt lönsamma guldfyndigheter.

Middagsberget: Historiskt har cirka 15 000 meter borrats och analyserats. Potential finns för en volymmässigt stor fyndighet men med lägre halter än det närliggande Fäbodtjärn. Ett område med mineraliserade kvartsgångar har undersökts i detalj på Middagsberget och österut. Undersökningarna var en uppföljning av de fynd av block med höga halter av silver, bly och zink som Botnia Exploration rapporterat om tidigare. En första provtagning av en bred kvartsgång visade förhöjda halter av bly, silver, och guld – det bästa provet i häll på Middagsbergets östsida höll 9,7 g/ton Au.