Vargbäcken K nr 1

Vargbäcken Vindelgransele gruvor

Vargbäcken Vindelgransele gruvor.

Vargbäcken K nr 1: Giltig till och med 2028-10-13

Den 15 augusti 2018 lämnades en ansökan in till Mark- och miljödomstolen (MMD) i Umeå om miljötillstånd för Botnia Explorations två bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1.

Vargbäcken har en mineraltillgång enligt NI 43-101:
Indikerad Mineraltillgång:
1,37 miljoner ton med 1,44 g/t guld (63,200 oz.) – cutoff 0,6 g/t
Antagen Mineraltillgång: 0,65 miljoner ton med 1,70 g/t guld (35,800 oz.) – cutoff 0,6 g/t
Eller med en högre cutoff:
Indikerad Mineraltillgång: 0,38 miljoner ton med 2,7 g/t guld (33,100 oz.) – cutoff 1,5 g/t
Antagen Mineraltillgång: 0,32 miljoner ton med 2,4 g/t guld (24,700 oz.) – cutoff 1,5 g/t

Mineraltillgångarna rapporteras exklusive mineralreserver.

Mineraltillgångsberäkningen är utförd av Mr. Neil Inwood (MSc, FAusIMM), en Principal Resource Geologist hos Coffey Mining, ett oberoende konsultföretag inom geologi och gruvdrift. John Nebocat, P.Eng., kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101, tar ansvar för de prospekterings- och geologiska data som ingår i beräkningen.

Bolaget har utfört sovringstester med material från guldmineraliseringen Vargbäcken. Dessa tester visar att det är möjligt att avskilja cirka 70% av volymen som är ofyndigt gråberg vilket leder till sänkta kostnader i processteget. En annan viktig faktor är att en stor del av den brutna bergvolymen kan komma att återfyllas i dagbrottet utan att behöva deponeras på upplag vilket är positivt både från kostnads- och miljösynpunkt.

Vargbäcken är Bolagets andra fyndighet och är ca 500 m lång, 200 m djup vertikalt och 30-40 m bred. Den innehåller guldförande kvartsgångar med en varierande mäktighet (tjocklek) från några centimeter upp till 17-20 m. Även denna fyndighet är öppen mot djupet. Dagbrottet är planerat till ca 280 m längd och 40 m bredd med ett snittdjup på 25 m.