Projekt

Botnia Explorations projektportfölj består av fem undersökningstillstånd och två bearbetningskoncessioner. Projekten är guldprojekt och sulfidmalmsprojekt. Bolaget har två provbrytningstillstånd. Arbetena är koncentrerade till Vindelgranseleområdet längs den så kallade Guldlinjen, ett mineralrikt område kring Sorsele-Storuman-Lycksele.

I nedanstående tabell finns en översikt över Botnia Explorations bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd.

 

 

 

 

 

 

Undersökningstillstånd

Fas Projekt Mineral Område
1 Storforsen nr 6 Guld, silver, bly, zink Vindelgransele
1 Stormyran nr 3 Guld, silver, bly, zink Vindelgransele
1 Bjurbäcksliden nr 2 Guld, silver, bly, zink Vindelgransele
2 Granselliden nr 2 Guld (Au) Vindelgransele
3 Stenberget nr 3 Guld (Au) Vindelgransele

Bearbetningskoncession

Fas Projekt Mineral Område
3 Fäbodtjärn K nr 1 Guld, silver
3 Vargbäcken K nr 1 Guld Vindelgransele