Projekt

Botnia Exploration utför prospektering inom Sverige. Botnia Explorations projektportfölj består idag av ett miljötillstånd för gruvdrift, två bearbetningskoncessioner och fyra undersökningstillstånd. Projekten är guldprojekt och sulfidmalmsprojekt och arbeten är koncentrerade till Vindelgranseleområdet.

 

Bearbetningskoncessioner

Fäbodtjärn K nr 1

Vargbäcken K nr 1

Undersökningstillstånd

Stenberget nr 3

Stenberget nr 4 

Stenberget nr 5

Storforsen nr 6