Sedimentet sprängt med accuratesse

6 september 2017 – Nu startar omedelbart lastningen och vår chefsgeolog Frank Van der Stijl startar nu den geologiska karteringen och analyser av guldhalten.