Svemins styrelse på besök

19 september 2017 – Svemins styrelse på studiebesök i Fäbodtjärn. Till vänster i bild Svemins VD Per Ahl, Bolidens VD Lennart Evrell, Bengt Ljung, Zinkgruvans VD Agne Alenius, bakom står Svemins chefsjurist Kerstin Brinnen.  Gruppen studerar återfyllnadsarbetet som är i full gång. Bengt Ljung presenterade det nu avslutade provbrytningsprojektet i bilder. All malm kommer som tidigare meddelat, transporteras till Bolidens Rönnskärsverk som kvartsbildare i kopparproduktionen. Med andra ord av största intresse för Lennart Evrell och Boliden!

Lennart tryckte på knappen

Klart för sprängning

Bolidens VD Lennart Evrell och Botnias VD Bengt Ljung efter framgångsrik sprängning.

Återställandet nästan klart, nu återstår bara att lägga över sista humuslagret. Till våren kommer här planteras tallskog. Röret som syns på bild är ett pumprör som går ner till botten av dagbrottet och ska användas som pumprör när framtida underjordsbrytning startar.