Valberedning

Bolagets fyra största ägare har formerat en valberedning inför årsstämman 2017. Ledamöterna som, utöver styrelsens ordförande, representerar de största aktieägarna är Tor Ökvist, Magnus Ullman, Björn Rahmström, Thomas Kylberg, Per-Erik Lindvall, och Bengt Ljung. Valberedningen kan kontaktas genom följande mailadress, thomas.ljung@botniaexploration.com

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. Valberedning ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.

Publicerad i Nyhetsarkiv