Ägarförteckning

I tabellen nedan återges de tio största ägarnas innehav, inklusive närstående och bolag per 2020-02-20

Antal aktier Innehav/röster (%)
Need Invest AB 3 916 232 14,46%
AB Ramab Iggesund  3 026 277 11,17%
Akilakonsulting AB 2 886 499 10,66%
Bengt Ljung inkl. bolag 1 480 305 5,47%
Anders Ljung 1 035 297 3,82%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 830 549 3,07%
John Larsson 812 832 3,00%
Thomas Kylberg inkl. bolag 664 641 2,45%
Novatelligence AB 630 115 2,33%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 499 068 1,84%
Summa övriga ägare 11 303 086 41,73%
Totalt 27 084 901 100,00%