Ägarförteckning

I tabellen nedan återges de tio största ägarnas innehav, inklusive närstående och bolag per 2021-09-30

  Antal aktier Innehav/röster (%)
Need Invest AB 4 453 078 15,35%
AB Ramab Iggesund  3 400 749 11,72%
AkilaKonsulting AB 3 107 040 10,71%
Anders Ljung inkl. närstående bolag 1 729 244 5,96%
Thomas Ljung inkl. närstående bolag 1 487 300 5,13%
John Larsson 919 649 3,17%
Nordnet Pensionsförsäkring 732 019 2,52%
Tord Cederlund 685 925 2,36%
Thomas Kylberg inkl. bolag 683 113 2,36%
Avanza Pensionsförsäkring 460 754 1,59%
Summa övriga ägare 11 347 990 39,12%
Totalt 29 006 861 100,00%