Ägarförteckning

I tabellen nedan återges de tio största ägarnas innehav, inklusive närstående och bolag per 2022-06-30

  Antal aktier Innehav/röster (%)
Need Invest AB 4 453 078 15,35%
AB Ramab Iggesund  3 500 000 12,07%
AkilaKonsulting AB 3 107 040 10,71%
Anders Ljung inkl. närstående bolag 1 729 244 5,96%
Thomas Ljung inkl. närstående bolag 1 487 300 5,13%
John Larsson 919 649 3,17%
Tord Cederlund 685 925 2,36%
Nordnet Pensionsförsäkring 685 578 2,36%
Thomas Kylberg  461 443 1,59%
Avanza Pensionsförsäkring 406 502 1,40%
Summa övriga ägare 12 069 828 39,89%
Totalt 29 006 861 100,00%