Ägarförteckning

I tabellen nedan återges de tio största ägarnas innehav, inklusive närstående och bolag per 2021-06-30

  Antal aktier Innehav/röster (%)
Need Invest AB 4 443 594 15,32%
AB Ramab Iggesund  3 400 749 11,72%
AkilaKonsulting AB 3 107 040 10,71%
Bengt Ljung Dödsbo 1 603 663 5,53%
Anders Ljung 1 128 614 3,89%
John Larsson 919 649 3,17%
Nordnet Pensionsförsäkring 735 163 2,53%
Thomas Kylberg inkl. bolag 683 113 2,36%
Thomas Ljung 484 267 1,67%
Avanza Pensionsförsäkring 452 705 1,56%
Summa övriga ägare 12 048 304 41,54%
Totalt 29 006 861 100,00%