Ägarförteckning

I tabellen nedan återges de tio största ägarnas innehav, inklusive närstående och bolag per 2023-06-30

  Antal aktier Innehav/röster (%)
Need Invest AB 7 345 000 18,6%
AB Ramab Iggesund  5 000 000 12,6%
AkilaKonsulting AB  4 038 626 10,2%
Anders Ljung inkl. närstående 1 692 687 4 3%
Thomas Ljung inkl. närstående 1 509 997 3,8%
Nordnet Pensionsförsäkring 865 957 2,2%
Avanza Pensionsförsäkring 724 220 1,8%
Tord Cederlund 689 671 1,7%
Rolf Walter 515 335 1,3%
Thomas Kylberg  515 287 1,3%
Summa övriga ägare 16 676 864 42,1%
Totalt 39 573 644 100,00%