Ägarförteckning

I tabellen nedan återges de tio största ägarnas innehav, inklusive närstående och bolag per 2018-12-31.

Antal aktier Innehav/röster (%)
Need Invest AB 3 042 632 13,14%
AB Ramab Iggesund  2 521 899 10,89%
Akilakonsulting AB 2 405 417 10,39%
Bengt Ljung inkl. bolag 1 233 589 5,33%
Anders Ljung 862 749 3,73%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 590 345 2,55%
Thomas Kylberg inkl. bolag 583 997 2,52%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 571 734 2,47%
Novatelligence AB 525 097 2,27%
Thomas Ljung inkl. närstående 377 202 1,63%
Summa övriga ägare 10 438 550 45,08%
Totalt 23 153 211 100,00%