Pressmeddelanden


Botnia Exploration Holding AB (publ) tidigarelägger VD-byte

Publicerad den 2017-09-22T06:19:28Z

(AktieTorget: BOTX). Styrelsen i Botnia Exploration har fattat beslut att tidigarelägga det tidigare annonserade VD-bytet från Bengt Ljung till Thomas Ljung till den 2 oktober 2017, med anledning av den planerade listningen av bolaget på Nasdaq First North. 

Nasdaq och styrelsen för Botnia Exploration har gemensamt funnit det lämpligt att Thomas Ljung, från bolagets sida, leder arbetet med listningen på Nasdaq First North. Det är därför naturligt att skiftet av VD från Bengt Ljung till Thomas Ljung genomförs innan processen med listbyte inleds.

Thomas Ljung kommer därmed tillsammans med finansiella och legala rådgivare att upprätta nödvändig dokumentation och svara för presentationer mot marknaden.

Bengt Ljung kommer efter VD-bytet att fortsätta vara aktiv i Botnia i sin roll som styrelseledamot och konsult åt Botnia där hans erfarenhet, nätverk och kunskaper fortsatt kommer vara värdefulla.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Release

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.