Pressmeddelanden


Norrlandsfonden avyttrar Botnia Exploration Holding AB (publ) konvertibelt lån

Publicerad den

Norrlandsfonden har idag meddelat Botnia Exploration Holding AB (publ) att man avyttrat ett konvertibelt skuldebrev om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31 till bolagets tre största aktieägare, Need Invest AB (18,83%), Ramab Iggesund AB (12,63%) och Akilakonsulting AB (10,21%), vilka meddelat bolaget sin avsikt att konvertera per den 2024-07-01. Aktierna från konverteringen kommer fördelas proportionerligt mellan de tre köparna enligt deras nuvarande ägarförhållande i bolaget.

Konvertering kommer ske till den i skuldebrevet fastställda konverteringskursen om 4,19 SEK per aktie med ett kvotvärde om 0,75 SEK per aktie. Genom konvertering emitteras 1 231 384 nya aktier. Totalt antal aktier i Botnia Exploration Holding AB (publ) uppgår efter konverteringen till 40 805 028 och aktiekapitalet till 30 603 771 SEK.

-Bolaget hade tidigare en preliminär överenskommelse med Norrlandsfonden om att förlänga löptiden på detta konvertibla lån, i syfte att stärka och säkerställa bolagets kassaflöde under den väldigt intensiva uppstartsfasen av vår guldgruva i Fäbodtjärn. Den överenskommelse som Norrlandsfonden nu gjort med Botnia Exploration Holding ABs (publ) största ägare uppnår i sak samma effekt kassaflödesmässigt, samtidigt som det stärker bolagets balansräkning ytterligare. Det tidigare kommunicerade lånelöftet, utställt av samma grupp av storägare om 12 MSEK kvarstår även i fortsättningen till bolagets förfogande. Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) ser mycket positivt på det förtroende för vår verksamhet som våra största ägare fortsätter att visa, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2024 kl.11:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Norrlandsfonden avyttrar konvertibel

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.