Pressmeddelanden


Miljötillståndsansökan inlämnad till Mark- och miljödomstolen

Publicerad den 2018-08-15T09:50:00Z

Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele inlämnades idag till Mark- och miljödomstolen. Bengt Ljung var personligen på plats i Umeå och överlämnade handlingarna. Handläggningen uppskattas ta cirka 1 år.

- Det känns fantastiskt att Botnia Exploration har nått denna milstolpe. När bolaget startade 2007 var ambitionerna att prospektera och möjligtvis hitta en eller annan fyndighet som långt in i framtiden kanske kunde bli gruva. Nu drygt 10 år senare närmar vi oss en ny svensk guldgruva och det är något som när jag bildade Botnia Exploration inte ens kunde drömma om, säger Bengt Ljung, grundare och styrelseledamot i Botnia Exploration.

Gruvverksamheten planeras för två av bolagets guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken. Den höghaltiga fyndigheten Fäbodtjärn kommer att prioriteras av kassaflödesskäl.

Fäbodtjärn:

Sannolik Mineralreserv: 116 kton med 7,7 g/t guld – cutoff 0,0 g/t
Antagen Mineraltillgång: 85 kton med 5,9 g/t guld – cutoff 0,0 g/t

Mineraltillgångarna rapporteras exklusive mineralreserver.

Bedömningen av mineralreserverna i Fäbodtjärn gjord av Thomas Lindholm, Kvalificerad Person från det oberoende företaget Geovista AB.

I gruvan kommer maximalt 120 000 ton malm per år att brytas och den ansökta verksamheten omfattar en total brytning av 250 000 ton malm. Verksamheten beräknas att pågå mellan 4-6 år. Storleken och läget av mineraliseringen gör att gruvproduktion uteslutande kommer att ske under jord. Produktionsplaneringen har inletts för att produktionen ska kunna komma igång tidigast vid halvårsskiftet 2019.

Möjligheten att genom fortsatta undersökningar uppgradera hela eller delar av de tillgångar som idag är klassificerade som antagna bedöms som god, liksom möjligheten att hitta ytterligare tonnage under den idag uppborrade mineraliseringen. Därigenom skulle gruvans livslängd kunna förlängas. 

Lönsamhetskalkylen i den nyligen presenterade feasibility studien visade ett förväntat ekonomiskt resultat på 117 MSEK efter 36 månader. Bolagets avsikt är att producera guldförande kvarts som kan försäljas till Boliden Rönnskär, eller alternativt smältverk, för att användas som slaggbildare i kopparprocessen, varvid guldet frigörs. Som alternativ till detta kan traditionell anrikning utföras, antingen i närliggande verk eller i egen regi, men i så fall med lägre utbyte.

Vargbäcken:

Indikerad Mineraltillgång: 1,37 miljoner ton med 1,44 g/t guld (63,200 oz.) - cutoff 0,6 g/t

 Antagen Mineraltillgång: 0,65 miljoner ton med 1,70 g/t guld (35,800 oz.) - cutoff 0,6 g/t

eller med en högre cutoff:

Indikerad Mineraltillgång: 0,38 miljoner ton med 2,7 g/t guld (33,100 oz.) - cutoff 1,5 g/t

Antagen Mineraltillgång: 0,32 miljoner ton med 2,4 g/t guld (24,700 oz.) - cutoff 1,5 g/t

Mineraltillgångsberäkningen är utförd av Mr. Neil Inwood (MSc, FAusIMM), en Principal Resource Geologist hos Coffey Mining, ett oberoende konsultföretag inom geologi och gruvdrift. John Nebocat, P.Eng., kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101, tar ansvar för de prospekterings- och geologiska data som ingår i beräkningen.

Storleken och läget av mineraliseringen i Vargbäcken gör att gruvproduktion uteslutande kommer att ske i dagbrott. I dagbrottet kommer maximalt 130 000 ton malm per år att brytas och den ansökta verksamheten omfattar en total brytning av 400 000 ton malm. Verksamheten beräknas att pågå mellan 4-7 år. Fyndigheten i Vargbäcken är dock öppen mot djupet, varför det kan bli aktuellt med ytterligare brytning. Därigenom skulle gruvans livslängd kunna förlängas. 

Ingen feasibility studie har genomförts av Vargbäcken och därför finns inget förväntat ekonomiskt resultat att redovisa.

- Vårt arbete med miljötillståndsansökan är äntligen klart efter 2 år och det är ett fantastiskt arbete som har utförts av vårt team. Ramböll har tagit fram en ansökan som är väldigt gedigen och genomarbetad där advokat Magnus Fröberg ger oss en trygghet att det juridiska är i sin ordning. Manfred Lindvall, med sin erfarenhet från miljöfrågor inom gruvbranschen, har bistått Botnia Exploration med ovärderlig hjälp i sakfrågor där vi behövt experthjälp. Slutligen så hade detta aldrig realiserats utan Bengt Ljungs engagemang. Där andra ser hinder ser Bengt möjligheter och utan denna syn hade Botnia Exploration aldrig varit där vi är idag, säger Thomas Ljung, VD Botnia Exploration.

- Det känns nu väldigt inspirerande att kunna fokusera på att förbereda Botnia Exploration för gruvstart. Vi har som målsättning att bli en modern svensk guldgruva genom att använda oss av det senaste inom teknologin och bli en attraktiv arbetsgivare för den nya generationens gruvarbetare och samtidigt vara ett föredöme inom utvecklingen av en hållbar gruvmiljö, avslutar Thomas Ljung, VD Botnia Exploration.

Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Thomas Lindholm, Geovista, oberoende registrerad kvalificerad person. 

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Ladda ner pressmeddelande som pdf här.

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.