Pressmeddelanden


Positiva resultat av första tester utförda av Dragon Mining

Publicerad den

I enlighet med tecknad avsiktsförklaring mellan Botnia Exploration och Dragon Mining (Sweden) AB har nu de första testerna av Fäbodtjärns guldmalm genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att Fäbodtjärns malm är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten.

Botnia Exploration och Dragon Mining (Sweden) AB tecknade i september 2020 en avsiktsförklaring med ambitionen att undersöka möjligheterna att anrika guldmalm från Botnias fyndigheter Fäbodtjärn och Vargbäcken i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten. De första testerna av Fäbodtjärns guldmalm har nu genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien med positiva resultat och visar med stor säkerhet att Fäbodtjärns guldmalm är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk.

Det småskaliga testerna utfördes på cirka 36 kg borrkärnmaterial från 20 diamantborrhål från Fäbodtjärn (utav 39 hål borrade totalt vid Fäbodtjärn) och sammanfattas enligt nedan:

  • Den testade Fäbodtjärnmalmen har ett måttligt till högt motstånd mot malning, snarlikt det för Dragon Minings Svartliden och Fäboliden malmer.
  • Materialet hade en ingående halt av guld med 14,7 g / ton och innehöll en betydande del av grovt guld, utvinningsbart med gravitationsmetoder. Detta kan dock leda till analysproblem samt potentiella toppar i anrikningsavfallet.
  • Kopparhalten påverkade inte lakprestanda eller cyanidförbrukning.
  • Provet är mottagligt för direktlakning med cyanid och gav mycket höga utbyten. Mer än 98% utbyte av guld uppnåddes i alla tester, inklusive de utan gravitationsmetoder.
  • Tester med cyaniddestruktion och utfällning av arsenik visade acceptabla prestanda vid ett pH av 8 - 8,5, vilket är i linje med gällande praxis i Svartliden anrikningsverk.

Det var glädjande att läsa rapporten från de utförda testerna av Fäbodtjärns guldmalm.  Det här var bara ett första steg för att utvärdera lakningsmetoden och resultaten medför att vi nu har ytterligare en intressant anrikningsmöjlighet att utvärdera. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att vi kan effektivisera vår guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller. Vi har fortfarande en hel del att göra innan vi är i mål men vi kommer nu fortsätta våra diskussioner med Dragon Mining och diskutera nästa steg”, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration.

Arbetet med tester av Vargbäckens guldmalm har nyligen påbörjats och resultaten av dessa kommer att rapporteras när de är genomförda.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.