Pressmeddelanden


Förtydliganden av emission och teckningsoption

Publicerad den 2019-12-03T10:16:29Z

För att förtydliga emissionsstrukturen i den pågående unitemissionen har Botnia sammanställt ett sammanfattande dokument över villkor och viktiga datum samt ett dokument med frågor och svar beträffande de teckningsoptioner som erhålls vederlagsfritt vid teckning i emissionen.

Dessa dokument och en uppdaterad emissionsfolder framgår bifogat samt på Botnias hemsida, https://www.botniaexploration.com/investor-relations/prospekt-bolagsbeskrivning-mm/

Botnia folder

Sammanfattning emission

Frågor & Svar teckningsoption

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs nyhet i pdf

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.