Pressmeddelanden


Mark- och miljödomstolen har godkänt ställd säkerhet

Publicerad den

Mark- och miljödomstolen har godkänt den säkerhet Botnia Exploration har ställt på 4,4 MSEK för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Markberedningsarbeten i guldgruvan Fäbodtjärn kommer därmed påbörjas inom kort. 

”Äntligen är väntan över och vi kan nu lägga allt vårt fokus på arbetet med att etablera industriområdet och förbereda oss för gruvbrytning. Vi har en ambition att komma underjord senare i år vilket möjliggör intäkter under första halvåret 2024. Tidplanen för att hinna detta är snäv då det just nu är väldigt blött uppe i Fäbodtjärn, men vi ska göra vårt bästa!”, säger Thomas Söderqvist, VD för Botnia Exploration AB.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 94 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.