Pressmeddelanden


Marknadsmeddelande 114/17 – Information om företrädesemission i Botnia Exploration Holding AB

Publicerad den 2017-05-08T09:56:24Z

114/17 – Information om företrädesemission i Botnia Exploration Holding AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (BOTX) med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 11 maj 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 12 maj  2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 2,05 sek/st. (1:4 á 2,05 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 19 maj 2017 till och med den 31 maj 2017.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 19 maj fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 19 maj 2017 till och med den 2 juni 2017.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: BOTX TR
ISIN-kod: SE0009921091
Orderboks-ID: 137393       
Första handelsdag: Den 19 maj 2017
Sista handelsdag: Den 31 maj 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: BOTX BTA
ISIN-kod: SE0009921109
Orderboks-ID: 137394
Handelsperiod: Den 19 maj 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 8 maj 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000

e-post info@aktietorget.se


Läs som pdf

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.