Pressmeddelanden


Yttrande inlämnat till Mark- och miljödomstolen

Publicerad den

Botnia Exploration har nu lämnat in sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen med bemötanden av uppkomna frågor gällande bolagets miljötillståndsansökan om gruvdrift av guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken. I yttrandet hemställer Bolaget att målet omgående sätts ut till huvudförhandling då tvistefrågorna är begränsade.

”Vi är glada att vi nu har tagit ännu ett stort steg framåt i tillståndsprocessen. Vi är medvetna om att tidshorisonten för nästa steg är svår att förutse så det ska bli spännande att se vad reaktionerna på vårt yttrande blir i Mark- och miljödomstolen. Vi har en förhoppning om att huvudförhandling ska kunna genomföras innan sommaren och därför var det viktigt att vi lyckades lämna in vårt yttrande redan nu i februari”, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration Holding AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.