Pressmeddelanden


Botnia Exploration Holding AB (publ) påbörjar listbyte till Nasdaq First North

Publicerad den 2017-09-13T06:35:00Z

(AktieTorget: BOTX). Dagens kallelse till extra bolagsstämma är inledningen på arbetet med Botnia Exploration Holding ABs (publ) (”Botnia”) listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North. Ett av de krav som Nasdaq ställer på bolag noterade på First North är att kursen ska vara minst 50 eurocent eller motsvarande belopp i svenska kronor. Då Botnias nuvarande kurs är lägre än 50 eurocent genomför Botnia en omvänd split för att detta krav ska uppfyllas.

Botnia planerar att inom de närmaste veckorna ha ett s.k. uppstartsmöte med Nasdaq och ambitionen är att då kunna presentera en indikativ tidplan för när handel på Nasdaq First North kan inledas.

- Anledningen till att vi har beslutat om ett listbyte är vår positiva utveckling i Vindelgranseleområdet och vikten av att öka exponeringen både mot den nationella och den globala marknaden. Nasdaq är ett internationellt erkänt varumärke och guld har ett stort globalt intresse. Vår långsiktiga ambition är att fortsätta den positiva utvecklingen av Botnia för att i framtiden kunna tas upp på någon av de större börserna och då är det ett naturligt steg att påbörja samarbetet med Nasdaq redan nu, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Botnia och kommer att agera som Certified Adviser för Bolaget på First North. Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Botnia. 

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Release

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.