Pressmeddelanden


Handelsstopp i Botnia Exploration med anledning av sammanläggning fem (5) aktier till en (1)

Publicerad den 2017-10-24T06:03:47Z

På grund av ett förbiseende från Bolaget har informationen om tidsplanen rörande sammanläggningen inte kommit marknaden och AktieTorget tillhanda enligt AktieTorgets gängse rutiner.

AktieTorget har därför, för att undvika avslut på felaktig grund, beslutat om handelsstopp för att alla medlemmar och investerare  ska kunna ta till sig informationen och vidta nödvändiga åtgärder. 

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, vd – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.