Pressmeddelanden


Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd har överklagats

Publicerad den

Naturskyddsföreningen i Lycksele har överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd till Högsta domstolen. Högsta domstolen kommer nu att ta ställning till om det var rätt att inte meddela prövningstillstånd till Naturskyddsföreningen, vilket i normala fall sker inom cirka 2–3 månader. Botnia Exploration bedömer att det saknas skäl att meddela prövningstillstånd och att Mark- och miljööverdomstolens beslut var riktigt.

"Vi får nu denna gång avvakta Högsta domstolens beslut. Mark- och miljödomstolen fastslog i domen att vår utredning visade att vår verksamhet inte kommer medföra någon påverkan av betydelse på Vindelälven. När Mark- och miljööverdomstolen gick igenom målet kom de fram till att det inte fanns skäl att ge prövningstillstånd till Naturskyddsföreningen. Vi bedömer att det saknas skäl att meddela prövningstillstånd och att Mark- och miljööverdomstolens beslut är riktigt. Vi hoppas på att ärendet kan handläggas snabbt, så att vi äntligen kan komma igång med verksamheten, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021 kl. 16:10 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.