Pressmeddelanden


Botnia Exploration tecknar Letter of Intent med Dragon Mining  

Publicerad den

Botnia Exploration har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med Dragon Mining (Sweden) AB. Parterna avser med denna avsiktsförklaring att undersöka möjligheterna att anrika guldmalm från Botnias fyndigheter Fäbodtjärn och Vargbäcken i Dragon Minings anrikningsverk i Pauträsk, Västerbotten.

Avsiktsförklaringen innebär enbart att parterna på ett tidigt stadie ska undersöka samt analysera potentialen att anrika guldmalmen från både Fäbodtjärn och Vargbäcken i Dragon Minings anrikningsverk. Arbetet planeras att starta omgående och efter genomförandet av detta kommer nya beslut att tas.

”Vi är glada att Dragon Mining visar ett intresse av att undersöka möjligheterna att anrika malm från både Fäbodtjärn och Vargbäcken. Arbetet med tester och analyser kan nu inledas omgående, men då arbetet är i sin linda återstår mycket att göra innan vi vet om detta alternativ kommer att realiseras. För Botnias del är det alltid intressant att undersöka de regionala anrikningsalternativ som finns tillgängliga”, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration Holding AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs nyhet (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.