Pressmeddelanden


Botnia återkallar sitt överklagande angående ansökan om förlängning av Granselliden nr 3

Publicerad den 2018-01-24T10:35:01Z

Botnia Explorations ansökan om förlängning med 5 år av undersökningstillståndet Granselliden nr 3 avslogs i december 2017 av bergmästaren. Botnia Exploration har nu beslutat att återkalla sitt överklagande angående detta beslut. Bolaget kommer därmed fokusera än mer på uppstartsarbetet mot en lönsam guldgruva i Fäbodtjärn och Vargbäcken.

- Botnias främsta fokus är att förbereda för en hållbar guldgruva i Fäbodtjärn och Vargbäcken där arbetet med miljötillståndsansökan är inne i sin slutfas. Samtidigt pågår detaljplaneringen för gruvdriften med full aktivitet. Genom beslutet att inte gå vidare med vår överklagan så frigör vi både kapital och resurser för att ge oss bästa tänkbara förutsättningar till att detta arbete ska bli framgångsrikt. Våra prospekteringsinsatser kommer den närmaste tiden att koncentreras till guldförekomster i anslutning till Fäbodtjärn och Vargbäcken för att om möjligt kunna utöka de mineraltillgångar vi redan har. Vi har alltid prioriterat guld och det är vår ambition att fortsätta med det, säger Thomas Ljung, VD Botnia Exploration.

Enligt minerallagen kan ett undersökningstillstånd som varit gällande i tio år, som Granselliden nr 3, förlängas med sammanlagt högst fem år om vidare undersökningar sannolikt kommer att leda till att bearbetningskoncession meddelas. De mineralförekomster som finns inom undersökningstillståndet Granselliden nr 3 består främst av basmetaller och sulfidmalmer utan att det finns någon resursberäknad fyndighet. Med anledning av detta så har Botnia Exploration full förståelse för bergmästarens motivering att detta inte är sannolikt.  

- Granselliden nr 3 har varit ett väldigt intressant område för oss men i och med att vi hittade guldfyndigheten Fäbodtjärn så valde vi av naturliga skäl att prioritera detta. Det har visat sig vara ett bra val då vi närmar oss gruvstart av en gruva, med historiskt sätt i Sverige, höga halter guld. På enbart 4 år lyckades Botnia både hitta samt få bearbetningskoncession Fäbodtjärn godkänd vilket är unikt. Att vi återigen på så pass kort tid skulle lyckas göra det i Granselliden nr 3 ser vi som osannolikt. Nu ska vi se till att Fäbodtjärn och Vargbäcken först och främst får ett miljötillstånd så att Botnia blir lönsamma och genererar eget kassaflöde, avslutar Thomas Ljung, VD Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari  2018.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Release

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.