Pressmeddelanden


Information med anledning av coronaviruset

Publicerad den

Med anledning av coronaviruset (Covid-19) och risken för smittspridning rekommenderar Botnia Exploration Holding AB aktieägare att noga överväga möjligheten att delta på bolagsstämman genom ombud och, förutsatt stämman så medger, följa förhandlingarna vid årsstämman via Microsoft Teams.

I syfte att minska risken för smittspridning har bolaget beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman:

  • Förhandlingarna vid årsstämman kommer att följas via Microsoft Teams
  • Förtäring kommer inte att erbjudas, vare sig före eller efter stämman.
  • Antalet funktionärer vid stämman kommer att minimeras.
  • Verkställande direktören kommer endast hålla ett kort anförande.
  • Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid, dock utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Botnia Exploration Holding AB planerar vidare att sända förhandlingarna vid årsstämman via Microsoft Teams. För att följa förhandlingarna via Microsoft Teams ska aktieägare anmäla sig per e-post till VD, thomas.ljung@botniaexploration.com. När er anmälan har kontrollerats mot bolagsstämmoaktieboken kommer ni att få en inbjudan till Microsoft Teams via e-post. En förutsättning för att kunna sända förhandlingarna vid årsstämman via Microsoft Teams är att årsstämman godkänner detta.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.