Pressmeddelanden


Flaggningsmeddelande

Publicerad den 2017-07-24T06:07:40Z

Botnia Exploration Holding AB har under våren genomfört en företrädesemission. Deltagare i företrädesemissionen var Need Invest AB som varit aktieägare i Botnia under många år. Need Invest har efter emissionen köpt ytterligare aktieposter i Botnia och äger nu 13 146 517 aktier i Botnia Exploration Holding AB vilket motsvarar 11,36 % procent av aktierna.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.