Pressmeddelanden


Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

Publicerad den 2020-01-08T09:28:58Z

Botnia Exploration Holding AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 11 december 2019. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad units (”BTU”) är måndagen den 13 januari 2020. Avstämningsdag är onsdagen den 15 januari 2020, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner per fredagen den 17 januari 2020.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.