Pressmeddelanden


Botnia Explorations styrelseordförande ställer inte upp för omval

Publicerad den

Botnia Exploration Holding AB (publ) meddelar härmed att styrelseordförande, Lars Engström, har informerat valberedningen att han inte ställer upp för omval på årsstämman 2022.

”Jag vill å aktieägarnas vägnar framföra vårt tack till Lars Engström för hans värdefulla arbete i Botnia Explorations styrelse. Valberedningen ser fram emot att presentera sitt fullständiga förslag till ny styrelse i god tid före årsstämman”, säger Magnus Ullman, ordförande i valberedningen.

Botnia Exploration Holding AB (publ) har formerat sin valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Magnus Ullman, valberedningens ordförande, representerar Need Invest AB.
  • Lars Engström, styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  • John Larsson, representerar Akilakonsulting AB.
  • Björn Rahmström, representerar Ramab Iggesund AB.
  • Anders Ljung, representerar privat innehav

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs nyhet (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.