Pressmeddelanden


Efterbehandlingen anses vara tillräcklig i Fäbodtjärn

Publicerad den 2017-10-02T06:22:22Z

(AktieTorget: BOTX). Vid ett tillsynsbesök i Fäbodtjärn den 28 september har Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt Botnia Explorations efterbehandlingsarbete i Fäbodtjärn. Därmed anser Botnia Exploration att provbrytningstillståndet har utnyttjats. 

Förutsättningarna som ges för godkännandet är att inhängningen av området bör vara kvar fram till att förutsättningarna för en fullskalig gruvdrift är klara, plantering av träd ska ske nästa år, överskottsmassor ska blandas i sedimentationsbassänger när markförhållandena tillåter och provtagningar ska utföras en gång per månad för att föreskrivna villkor bibehålls under den tid Fäbodtjärn är efterbehandlad.

- Det utförda provbrytningsarbetet är betydligt svårare att hantera miljömässigt än en framtida underjordsbrytning i Fäbodtjärn. Det är därför viktigt att vi tar med oss det in i vår kommande miljötillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Provbrytningen har förutom produktion av kvarts innehållande guld gett oss betydande kunskaper inför framtida underjordsbrytning, såväl brytningsmässigt som miljömässigt, säger Thomas Ljung, VD Botnia Exploration Holding AB. 

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Release

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.