Pressmeddelanden


Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank

Publicerad den

Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) vill uppmärksamma att Erik Penser Bank idag har publicerat en bolagspresentation med Botnia Explorations t.f. VD Thomas Söderqvist. Bolagspresentationen syftar till att ge aktieägare och andra intressenter större insikt i Bolagets verksamhet och framtidsplaner samt om Bolagets pågående företrädesemission.

Botnia Exploration fokuserar för närvarande på att öppna en guldgruva i Fäbodtjärn, ett område kring Vindelgransele, Västerbotten. Bolaget har erhållit erforderligt miljötillstånd för Fäbodtjärn från Mark- och miljödomstolen och är innehavare av bearbetningskoncession för denna fyndighet. Botnia Exploration arbetar intensivt för att kunna påbörja gruvdrift i Fäbodtjärn under 2023 och godkända tillstånd är viktiga milstolpar i utvecklingen från att historiskt varit ett prospekteringsbolag till att inom en kort framtid bli ett guldproducerande bolag.

Bolagspresentationen med Bolagets t f VD Thomas Söderqvist ger aktieägare och intressenter en chans att under mer lättsamma former tillgodogöra sig information om Bolagets verksamhet och framtidsplaner samt den föreliggande emissionen. För mer fullständig information om de risker och villkor som är förenade med företrädesemissionen hänvisas till det EU-tillväxtprospekt som publicerats på Botnia Explorations hemsida.

Se via följande länk Botnia Explorations t.f. VD Thomas Söderqvist i en videoinspelad bolagspresentation på Erik Penser Bank. Bolagspresentationen är inspelad torsdagen den 24 november och är ca 34 minuter lång: Botnia Exploration bolagspresentation 28 november 2022.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, t.f. VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 294 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Pressmeddelande (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.