Pressmeddelanden


VD HAR ORDET

Publicerad den

Ett intensivt 2017 närmar sig nu sitt slut och det är ett år som har varit väldigt framgångsrikt för Botnia Exploration då vi nu står väl rustade inför framtiden. Jag vill därför tacka alla våra aktieägare och samarbetspartners för er medverkan och utan er hade det aldrig blivit så framgångsrikt som det blev.  

En stor del av året ägnade vi åt administrativt arbete som är nödvändigt för att skapa oss goda förutsättningar för vår fortsätta utveckling av bolaget. I våras genomförde vi en lyckosam företrädesemission så Botnia Exploration har idag en stark kassa och i måndags fick vi äntligen ringa i klockan då Botnias aktie nu handlas på Nasdaq First North. Det blev en mycket trevlig tillställning och vi kan nu med stolthet säga att Botnia Exploration har exponerats på Times Square i New York!

Det känns väldigt skönt att vi nu kan lägga detta åt sidan och under 2018 ha fullt fokus på vår huvudverksamhet vilket är att nå en gruvstart av Fäbodtjärn och Vargbäcken.

Vår ambition är att vår verksamhet ska leda till en hållbar gruvverksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt vara ett positivt inslag i Lycksele kommun. Därför ser vi fördelarna med att samarbeta med redan etablerade bolag som besitter den kunskap och expertis som krävs.  I somras slöt vi ett avtal med Boliden om tester i Boliden Rönnskär där vi på kort tid provbröt cirka 2 000 ton kvarts som enligt de första analyserna innehöll 7,4 g/ton guld. Det är en halt som få bolag i Sverige historiskt har fått från guldbrytning vilket är intressant att notera. Vi för ständigt diskussioner med våra kollegor i närområdet som redan har anrikningsverk, vi samarbetar med experter gällande anrikning anpassade för vår verksamhet, vi diskuterar med leverantörer som utvecklar produkter med den senaste teknologin som eldrivna maskiner, och vi använder oss av lokala entreprenadfirmor så mycket det går.

Samtidigt är det omöjligt att kunna bedriva en verksamhet om vi inte har goda relationer med våra närmaste grannar som markägare, kommunen och rennäringen. Vi tycker oss ha det och vi kommer aldrig att lyckas om vi inte tydligt kommunicerar våra ambitioner om hur verksamheten ska bedrivas och hur det kan komma att påverka dem. Nu börjar vår verksamhet att ta form och vi har därför än bättre möjligheter nu att fortsätta att utveckla dessa relationer vilket kommer att vara ett prioriterat arbete framöver.

Vi i ledningen och styrelsen tycker också att det är tråkigt att vår börskurs går ner på slutet av året vilket tyvärr är något som vi sett nästan varje år. Det är omöjligt för oss att göra mer än att jobba på med våra planer och sen är det upp till var och en att avgöra om de tycker det är intressant eller inte. Vi kommer att bli bättre på att marknadsföra oss och avsikten med att vi flyttade till Nasdaq First North är vi kan få större möjligheter att promota Botnia Exploration och samtidigt nå ut till fler intressenter. Vi tycker om guld vilket jag vet att många andra också gör och därför kan det vara spännande att följa utvecklingen av en ny svensk guldgruva.  

Botnia Exploration är sannolikt det bolag som ligger närmast att öppna en guldgruva i Sverige, vi har en bra kassa som gör att vi kan lägga fokus på vår verksamhet att starta gruvan, vi har en guldfyndighet med mycket goda halter som kan ge snabbt kassaflöde, vi jobbar på att få till samarbeten med etablerade aktörer i branschen, vi har goda relationer med våra sakägare och vi har en stor andel aktieägare som förstår att tålamod i denna bransch krävs.

Vår ambition är att starta en guldgruva och vi har aldrig varit närmare än vad vi är nu. Vi jobbar intensivt med roliga saker som att planera för gruvdrift så att vi är förberedda när ett miljötillstånd erhålls.  Vi tror stenhårt på detta och vi vet att för att lyckas så krävs det hårt arbete. Vi jobbar i en bransch där det är ett arbete som tar tid men om ni frågar någon som är insatt i branschen så kommer de att säga att Botnia Exploration har kommit väldigt långt på kort tid. Fäbodtjärn hittades först 2012 och nu fem år senare planerar vi för gruvstart, det är väldigt snabbt i denna bransch.

Vi ser oerhört mycket fram emot 2018, året då vi äntligen kommer att lämna in vår miljötillståndansökan till Mark- och miljödomstolen som visade sig vara ett mycket mer komplext arbete än vi kunde ana men absolut nödvändigt. Utan det arbete som lagts ner på denna ansökan så hade alla våra tidigare ansträngningar med att hitta guld varit bortkastat då ett miljötillstånd är den sista pusselbiten innan Botnia Explorations guldgruva kan tas i drift.

God Jul och Gott Nytt År!

Nacka den 21 december 2017

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Thomas Ljung, Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs nyhetsbrevet

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.