Pressmeddelanden


Botnia Exploration Holding AB (publ) har beslutat om ny VD från 1 januari 2018

Publicerad den 2017-09-15T06:00:00Z

(AktieTorget: BOTX). Botnias grundare och VD sedan starten, Bengt Ljung, har aviserat att han kommer att avgå som VD för Botnia Exploration den 31 december 2017. Anledningen är att Bengt har uppfyllt de personliga delmål han satt med bolaget och att det är dags för någon annan att leda Botnia in i framtiden. Ny VD från och med 1 januari 2018 blir Thomas Ljung. 

- Tidpunkten för ett VD-byte är väldigt passande. Botnia kommer fortsättningsvis under Bengts ledning att genomföra provbrytningen i Fäbodtjärn och lämna in miljötillståndsansökan till mark- och miljödomstolen för Vindelgransele gruvor. Samtidigt påbörjar vi arbetet med att byta lista till Nasdaq First North med ambitionen att öka intresset för Botnia både nationellt och globalt, då vi har ytterligare spännande satellitfyndigheter att prospektera. Vi i styrelsen är övertygade om att Thomas med sin erfarenhet och kunskap om Botnia samt tidigare internationell erfarenhet kommer att göra ett utmärkt jobb som VD för Botnia Exploration, säger Per-Erik Lindvall, styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB.

Thomas Ljung är 48 år, civilekonom med en gymnasieingenjörsutbildning i botten. Han har haft ledande marknadspositioner i bl.a. Cargotec (tidigare Kalmar Industries) och Brokk Inc. med USA som huvudmarknad där han bodde under 8 år.

Thomas började arbeta som business controller i Botnia 2010 i samband med att bolaget noterades på AktieTorget. Nu är han ekonomichef och har under det senaste året varit väldigt aktiv i bolagets marknadsföring och hade ett stort ansvar och roll i den framgångsrika företrädesemission som genomfördes våren 2017. Sedan han tillträdde 2010 har Thomas haft en betydande ledande roll i Botnias strategiska arbete. Thomas är son till Bengt Ljung.

- Det känns otroligt spännande och hedrande att få styrelsens och de större aktieägarnas förtroende att leda Botnias fortsatta utveckling in i framtiden. Den resa vi har gjort sedan Botnia startade för 10 år sen har varit fantastiskt kul att vara delaktig i och Botnias position som prospekteringsbolag kunde nog ingen av oss ana. Vi har idag en stark grund i våra guldfyndigheter Fäbodtjärn och Vargbäcken och när jag besöker Vindelgransele och ser de nya möjligheter till fyndigheter som finns i området blir jag väldigt entusiastisk och ser en fortsatt ljus framtid för Botnia många år framöver, kommenterar Thomas Ljung.

Bengt Ljung kommer att fortsätta vara aktiv i Botnia i sin roll som styrelsemedlem och konsult åt Botnia där hans erfarenhet, nätverk och kunskaper fortsatt kommer vara oerhört värdefulla.

- Jag har haft 10 fantastiska år sedan jag startade Botnia. I början var det ett hobbyprojekt för att fördriva tiden men i takt med våra framgångar så blev det ett heltidsjobb. Att få möjligheten att under sommaren följa provbrytningsarbetet i Fäbodtjärn och både se kvartsgången blottlagd som att se det engagemang och entusiasm som grabbarna som utför arbetet visar är en dröm som går i uppfyllelse. Jag ser fram emot att få ägna mer tid åt det som är roligt och jag kommer helhjärtat att fortsätta mitt styrelseuppdrag i Botnia och vara delaktig i Botnias framtid. Sen har vi ju spännande saker kvar i höst med miljötillståndansökan och resultaten från Boliden, säger Bengt Ljung, VD Botnia Exploration Holding AB. 

För ytterligare information kontakta:
Per-Erik Lindvall, Styrelseordförande – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 703 773 81 63
E-post: per-erik.lindvall@brexia.se

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se nyhet

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.