Pressmeddelanden


Botnia Exploration välkomnar Lars och Agne

Publicerad den

På årsstämman den 3 maj så valdes Lars Engström in som ny styrelseordförande och Agne Ahlenius valdes in som ny styrelseledamot för Botnia Exploration Holding AB. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna och det ska bli oerhört värdefullt att ta del av deras erfarenhet på vår väg mot Sveriges nästa guldgruva.

"t.v.

Från vänster: Lars Engström, Agne Ahlenius

Som meddelats så avböjde Per-Erik Lindvall i år omval som styrelseordförande. Per-Erik, som idag är VD för Kaunis Iron, kände att det blev svårt att kombinera VD rollen i den nystartade järnmalmsgruvan i Pajala med ordförandeposten i Botnia Exploration som är mitt inne i en intensiv tillstånds- och förberedelsefas.    

Botnia Exploration vill tacka Per-Erik för hans tid hos oss och vi önskar honom lycka till med Kaunis Iron! Vi har sedan 2011 haft ett väldigt bra samarbete och vi har Per-Erik att tacka för mycket som gjort att vi nu är i den position som vi är i. Vi kommer att sakna våra diskussioner, speciellt de lite hetare som när Luleå och Djurgården möts i hockey, men då vi fortsätter att vara gruvkollegor så ser vi att vi även fortsättningsvis kommer att ha mycket med varandra att göra. Kaunis Iron har exempelvis i stort sett bara lokal personal som jobbar i verksamheten och där ser vi gärna att Botnia Exploration kan ta lärdom och göra något liknande i Vindelgransele.

Botnia Explorations nya styrelseordförande, Lars Engström, kommer närmast från Sandvik där han var medlem i koncernledningen och chef för affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology. Dessförinnan arbetade Lars bland annat som tf. vd och koncernchef för BE Group, vd och koncernchef för Munters AB och olika befattningar inom Atlas Copco affärsområde Construction and Mining Technique och Seco Tools.

”Att få förmånen av att vara en aktiv del av etableringen och uppstarten av en ny guldgruva i Sverige känns oerhört spännande! Då jag har arbetat hos såväl Sandvik som Epiroc så känner jag väl till de produkter och den utrustning som krävs för att driva en gruva och som samtidigt passar väl in i Botnias ambitioner att gruvan ska ge minsta möjliga miljöavtryck.” säger Lars Engström.

Agne Ahlenius är VD för Zinkgruvan Mining, som ägs av Lundin Mining, fram till den 1 juni 2019 och till Zinkgruvan kom Agne från Björkdalsgruvan där han också var VD. Agne har arbetat drygt 30 år inom gruvbranschen med 15 år på ledande positioner inom Boliden och har även en lång internationell erfarenhet från många år bl.a. i Spanien och Mexiko.

”Botnia Exploration är nu en i position där vi förbereder oss för gruvstart. Jag hoppas och tror att jag med min erfarenhet från gruvbranschen, där jag dagligen har jobbat operativt med gruvor, kan bidra med kunskap om hur en gruva ska drivas och skötas. Att en gruva gör ingrepp i miljön är ingen hemlighet, men i Sverige är vi duktiga på att driva gruvor på ett säkert sätt och det ska även Botnia Exploration göra när vi startar vår gruva,” säger Agne Ahlenius.

Vi är mycket stolta och glada över att aktieägarna valde in Lars och Agne i styrelsen. Deras tekniska kunskap och erfarenhet passar perfekt in i vår förberedelsefas av Sveriges nästa guldgruva. Vi värdesätter också deras erfarenhet av att ha haft ledande positioner inom noterade bolag. Våra aktieägare ska inte bara känna en trygghet i att vi utvecklar verksamheten åt rätt håll utan de ska även känna en trygghet i att Botnia Exploration följer de krav som åligger ett noterat bolag på ett föredömligt sätt.

Nacka Strand den 10 maj 2019

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Thomas Ljung, VD

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Ladda ner nyhet

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.