Pressmeddelanden


Fredrik Bergsten ny vd för Botnia Exploration Holding AB (publ)

Publicerad den

Fredrik Bergsten har utsetts till ny vd för Botnia Exploration. Fredrik är sedan 2021 ekonomichef för Alimak Group Sweden AB och har en mångårig erfarenhet av gruvbranschen.

""

Fredrik är civilekonom från Luleå Tekniska Universitet och har tidigare varit anställd som ekonomichef på Boliden Minerals resultatenhet Boliden Area Operations som då innefattade 5 gruvor och ett anrikningsverk.Innan han anställdes på Boliden Mineral arbetade han som auktoriserad revisor vid Deloitte AB i Skellefteå där han bland annat deltog i revisioner av Boliden Mineral AB. 

- Fredrik har ett gediget kunnande om de finansiella och strategiska aspekterna av gruvor, framför allt från sin tid som ekonomichef för Bolidens gruvor i Västerbotten. Då Botnia Exploration är inne i en mycket spännande fas med förberdelser inför gruvstart hälsar vi Fredrik varmt välkommen till bolaget, säger Botnia Explorations styrelseordförande Johan Norman.  

- Möjligheten att, tillsammans med bolagets styrelse och medarbetare, vidareutveckla kända och framtida fyndigheter till lönsamma gruvprojekt känns både inspirerande och spännande och är något som jag ser mycket fram emot. Jag är trygg med att mina erfarenheter från gruvbranschen tillsammans med mitt ledarskap skall kunna bidra positivt, säger Fredrik Bergsten. 

Fredrik Bergsten är född 1977 och efterträder Thomas Söderqvist som fortsätter i styrelsen för Botnia Exploration. Fredrik Bergsten tillträder senast den 4 april 2024. 

För ytterligare information kontakta:
Johan Norman, Styrelseordförande – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 701 47 13 38
E-post: johan.norman@lmlaw.se

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2023 kl.11:10 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Fredrik Bergsten ny vd för Botnia Exploration (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.