Pressmeddelanden


Botnia Exploration tillförs ytterligare 1,9 MSEK

Publicerad den 2017-06-29T14:48:11Z

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Stiftelsen Norrlandsfonden beslutade igår den 28 juni 2017 att teckna den konvertibel om 1 941 094 SEK de hade rätt att teckna enligt gällande konvertibelavtal med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen i Botnia Exploration Holding AB (publ).  

”Det är glädjande och inspirerande att Norrlandsfonden har valt att fortsätta följa vår resa mot en ny guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. Norrlandsfonden har sedan 2014 varit till stor hjälp för Botnia och det stärker oss i vårt fortsatta arbete när vi känner stödet från våra nära intressenter. Nu har alla bitarna fallit på plats med 100 procentigt utfall gällande vår finansiella situation och vi kan nu med full kraft lägga ner vår tid och energi på prospekteringsverksamheten samt att fullfölja vårt arbete med att ta i drift Sveriges nästa guldgruva”, säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration Holding AB (publ).

Teckningen innebär att aktiekapitalet kommer vid full konvertering av samtliga konvertibler (inklusive redan utgivna konvertibler), att öka med sammanlagt högst 710 156,25 SEK och antalet aktier med högst 4 734 375, varefter aktiekapitalet uppgår till högst 18 075 064,50 SEK och antalet aktier till högst 120 500 430. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till högst 3,9 procent vid full teckning och full konvertering, beräknat efter företrädesemissionen och vid full konvertering. Konvertering till aktier kan ske till en konverteringskurs om 2,05 kr. Konverteringskursen är densamma som gällde i företrädesemissionen.  

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.