Pressmeddelanden


Förhandlingar med Dragon Mining framskrider

Publicerad den

Botnia Exploration och Dragon Mining har under 2022 haft fortsatta diskussioner om ett anrikningsavtal, vilket kommunicerats i Botnia Explorations tidigare delårsrapporter för 2022, och bolagen har nu kommit överens om anrikningsvillkor med den gemensamma ambitionen att fortsätta diskussionerna om ett slutligt anrikningsavtal. Under 2021 genomfördes anrikningstester med positiva resultat. Testerna visade att malmen från Fäbodtjärn är lämplig för anrikning i Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden.

”Det känns kul och spännande att vi har kommit överens om anrikningsvillkor med Dragon Mining och vi kommer nu att fortsätta diskussionerna om ett slutligt anrikningsavtal. Samtidigt har Bergsstaten börjat handlägga vårt markanvisningsärende, och vi har goda förhoppningar om att vi får vår markanvisning innan årets slut. Dragon Minings verksamhet i Svartliden, som ligger cirka 100 km från Vindelgransele, har flertalet gemensamma nämnare med Botnia och vi ser möjligheter till ett framgångsrikt samarbete i en positiv anda”, säger Thomas Söderqvist, t.f. vd för Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, t.f. VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 294 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.