Pressmeddelanden


Valberedning

Publicerad den

Bolagets fyra största ägare har formerat en valberedning inför årsstämman 2017. Ledamöterna som, utöver styrelsens ordförande,  representerar de största aktieägarna är Tor Ökvist, Magnus Ullman, Björn Rahmström, Thomas Kylberg, Per-Erik Lindvall, och Bengt Ljung. Valberedningen kan kontaktas genom följande mailadress, thomas.ljung@botniaexploration.com.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. Valberedning ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, CFO – Botnia Exploration
Telefon: +46 708 550150
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se nyhet

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.