Pressmeddelanden


Analysguiden: "Spännande utsikter – men viss tidsförskjutning"

Publicerad den 2020-09-07T12:33:20Z

Ett guldpriset i stigande trend under året har förbättrat förutsättningarna för Botnias potentiella kassaflöden närmaste åren, vi ser fortsatt uppsida i bolagets aktie.

Botnia Exploration är ett svenskt prospekteringsbolag med särskilt fokus på guld. Utöver två framskridna bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn och Vargbäcken, har bolaget sex undersökningstillstånd i Vindelgranseleområdet i Skelleftefältet. Vi bedömer att projekten är intressanta och med dagens guldpris finns det god potential till lönsam gruvdrift under kommande år. Målsättningen är att utveckla en lönsam gruvbrytning med minimalt miljöavtryck.

Flertal alternativ för framgång

Mindre försening i tillståndsprocessen Givet att nödvändiga tillstånd erhålls bör gruvdrift i Fäbodtjärn kunna börja under första halvåret 2021. Vi räknade tidigare med att gruvproduktionen skulle starta under första kvartalet 2021. En fördröjning i tillståndsprocessen gör att vi förskjuter våra förväntningar för gruvstart något kvartal. Huvudförhandlingar i Mark- och Miljödomstolen är planerade till första veckan i november i stället för som tidigare sagts i slutet av september. Förberedelser för gruvstart pågår och går enligt plan. Botnia har flera alternativ för anrikning eller bearbetning av den brutna malmen, där huvudspåret är att nå ett leveransavtal med ett externt smältverk (Boliden Rönnskär), även om inget avtal är klart i dagsläget.

 

Guldpriset på historiska höga nivåer

Guldpriset har fortsatt att stiga sedan vår senaste uppdatering och når nu historiska nivåer om 543 kr/kg. Lönsamhetskalkylen som genomfördes under sommaren 2018 visade på god lönsamhet och kassaflöden redan då, vid det dåvarande guldpriset om 364 kr/kg. Håller dagens guldpris i sig har potentialen ytterligare förbättrats. 

Gruvbrytning 2021? – attraktiva kassaflöden

Våra prognoser indikerar ett ackumulerat kassaflöde om 202 Mkr för åren 2021 till 2023. 
Aktien har hittills under 2020 mer än fördubblats och sedan vår uppdatering i slutet av maj stigit med kraftiga 75%, drivet främst av en stark utveckling på guldmarknaden. Guldpriset ligger idag på historiska nivåer kring om 1 965 USD/oz.

Ligger guldpriset kvar på höga nivåer och Botnia erhåller brytningstillstånd och bearbetningsavtal finns det fortsatt god potential i aktien trots uppgången under året. Det finns dock risker - utöver risker för en sättning på guldmarknaden, bolagsspecifika risker kring tillståndsgivning och start för gruvbrytning.


Läs analysen:

(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-botnia-spannande-utsikter-men-viss-tidsforskjutning)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.