Pressmeddelanden


Botnia Exploration har undertecknat ett anrikningsavtal med Dragon Mining

Publicerad den

Botnia Exploration AB och Dragon Mining (Sweden) AB har idag undertecknat ett avtal för anrikning av malm från guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken i Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden, Västerbotten. Avtalet ger också möjligheter för anrikning av malm från framtida guldfyndigheter som är under utveckling.

- I och med att vi nu har kommit överens med Dragon Mining har den sista stora pusselbiten fallit på plats för att kunna starta gruvverksamheten i Fäbodtjärn. Vi har under många år haft ambitionen att finna en partner som kan bistå med anrikning, både på kort sikt men även för vår framtida utveckling. Vi känner ett stort förtroende för Dragon Mining och ser fram emot ett givande och långvarigt samarbete, säger Botnia Explorations VD Thomas Söderqvist.  

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 94 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2024 kl. 19:45 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Botnia Exploration har undertecknat ett anrikningsavtal med Dragon Mining

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.