Pressmeddelanden


Botnia Exploration AB: Utfall i Botnia Explorations nyemission

Publicerad den

Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades den 6 december 2022. Teckningssammanställningen visar att cirka 68,7 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 16,3 procent av Företrädesemissionen vilket medför att Botnia Exploration därmed tillförs cirka 68,7 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 6 december 2022 och sammanställningen visar att 8 474 187 aktier, motsvarande cirka 68,2 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 71 668 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,6 procent för en total teckning med och utan stöd av teckningsrätter om cirka 68,7 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 16,3 procent av Företrädesemissionen och Botnia Exploration tillförs därmed cirka 68,7 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 16 november 2022.

Vi är väldigt tacksamma för det stöd och förtroende som aktieägarna, trots rådande marknadsoro, har visat för Botnia Exploration. Med kapitalet från emissionen har vi nu säkerställt att Botnia Exploration har finansiell kapacitet för att under 2023 öppna en guldgruva i Fäbodtjärn och ta steget fullt ut att bli ett guldproducerande bolag. Stärkta av detta intensifierar vi nu arbetet med att förbereda inför initieringen av gruvbrytningen.”, säger VD Thomas Söderqvist

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 7 925 087,25 SEK till sammanlagt 29 680 233,00 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 10 566 783 aktier till totalt 39 573 644 aktier. Utspädningseffekten uppgår till cirka 26,7 procent.

Handel med BTA

Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 51, 2022.

Rådgivare

Botnia Exploration har anlitat Erik Penser Bank AB och Bird & Bird som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 294 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2022 kl. 08:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.