Pressmeddelanden


Pär Weihed blir ny styrelseordförande för Botnia Exploration Holding AB (publ)

Publicerad den

Styrelsen i Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag utsett Pär Weihed som ny ordförande för bolaget fram till dess att en ny ordförande har blivit vald av bolagsstämman. 

Pär Weihed är professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och har under ca 35 års tid arbetat nära prospekteringsbolag. Pär har varit styrelseledamot i Botnia Exploration sedan 2012. 

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 94 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Pär Weihed blir ny styrelseorförande för Botnia Exploration Holding AB (publ)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.