Pressmeddelanden


Information gällande pågående arbete i Mark- och miljödomstolen

Publicerad den

Botnia Exploration har nu påbörjat arbetet med att bemöta de yttranden som har inkommit till Mark- och miljödomstolen där sista datum att inkomma med yttranden var den 6 december. I samband med bemötandet kommer Bolaget att hemställa att målet ska sättas ut till huvudförhandling.

”Det känns mycket bra att höstens företrädesemission nu är avslutad och kan läggas till handlingarna. Utfallet blev lägre än planerat men vi är väldigt nöjda att vi under rådande marknadsklimat lyckades säkerställa finansiering för verksamheten under drygt två år. Samtidigt har vi stärkt balansräkningen genom den överenskommelse vi nådde med Norrlandsfonden. Vi ser nu fram emot den fortsatta tillståndsprocessen i Mark- och miljödomstolen där vår ambition är att ett miljötillstånd ska vinna laga kraft under andra halvåret 2020. Vi har gått igenom de inkomna yttrandena och ser mycket positivt på att de är av sådan karaktär att vi kan bemöta dem på ett konstruktivt sätt. Botnia Exploration kommer nu att intensifiera vårt förberedelsearbete inför gruvstart”, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration Holding AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs nyhet i pdf

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.