Pressmeddelanden


Analysguiden: Guldproduktion runt hörnet

Publicerad den

Botnia närmar sig gruvstart i Fäbodtjärn samtidigt som guldpriset fortsätter att handlas på höga nivåer. Analysguiden ser ytterligare potential i aktien först när produktionen är igång.

Vi bedömer att gruvstart i Fäbodtjärn närmar sig trots att Natur-skyddsföreningen nyligen överklagat beslutet kring prövningstillstånd från Mark- och Miljödomstolen till Högsta domstolen. Tidigare positiva beslut kring gruvbrytning i Fäbodtjärn är baserade på underlag Botnia redovisat till berörda myndigheter och dessa underlag ligger fast. Vår bedömning är att tidigare positiva beslut kommer att vinna laga kraft inom några månader. Överklagandet leder dock till en tidsförskjutning framåt, rimligen ett kvartal, men möjliggör fortfarande en påbörjad guldproduktion redan under 2021. Trots överklagande fortsätter arbetet i hög utsträckning för en planerad gruvstart, bland annat med förberedelser kring markanvisning och diskussioner med Dragon Mining och Boliden Rönnskär.

Förberedelser för gruvstart pågår
Förberedelser för gruvstart fortsätter. Avgörande för en lönsam gruvbrytning är att Botnia når avtal om anrikning eller bearbetning av den brutna malmen. Förhandlingar pågår där ett spår är att nå ett leveransavtal med ett externt smältverk (Boliden Rönnskär). Under det senaste halvåret har Botnia också genom en avsiktsförklaring med Dragon Mining undersökt möjligheterna, med goda resultat, att bearbeta malm i Dragon Minings anrikningsverk i Västerbotten.

Guldpriset kvar på höga nivåer
Guldpriset ligger kvar på höga nivåer och uppgick till 1 906 USD/oz den 25 maj Botnias framtida lönsamhet är utöver guldprisutvecklingen beroende av utvecklingen USD/SEK. Räknat i svenska kronor uppgår guldpriset till omkring 500 tkr/kg idag. Lönsamhetskalkylen som genomfördes under sommaren 2018 visade på god lönsamhet och positiva kassaflöden vid det dåvarande guldpriset om 364 tkr/kg. Håller dagens guldpris i sig har potentialen ytterligare förbättrats.

Attraktiva kassaflöden från 2021
Vi har dragit ner våra prognoser för 2021 då gruvproduktion sannolikt drar ut på tiden under året. Våra prognoser ligger oförändrade för 2022 och 2023 och indikerar ett ackumulerat kassaflöde om 168 Mkr för åren 2021 till 2023. Aktien hade en mycket stark utveckling under 2019 och steg omkring 200%, drivet av en stark guldmarknad och förväntningar om positiva besked kring olika tillståndsansökningar. Till dess att produktion startar och ett avtal nås kring bearbetning av malmen håller vi en avvaktande syn till aktien men ser ytterligare potential när produktionen är i gång.

Läs hela analysen

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.