Botnia Exploration: Borrningar i Fäbodliden C ger goda förväntningar

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Som meddelats i ett pressmeddelande den 15 februari 2013 genomfördes 8 nya kärnborrhål om totalt 1 776 meter i Fäbodliden C under denna vinter. Borrkampanjen avslutades vid månadskiftet januari/februari för att invänta analysresultat från provtagna intervaller i dessa hål. Synligt guld observerades i 7 av 8 hål borrade för att testa kontinuiteten och utsträckningen både mot djupet och i längsriktningen av den guldförande kvartsgången som uppträder i metasediment ungefär 20-30 meter ovanför kontakten med en underliggande intrusiv bergart (diorit).

Analysresultat från de första 4 hålen redovisades i pressmeddelandet den 15 februari 2013 medan de resterande analysresultaten redovisas nu.

Den guldförande kvartsgången i Fäbodliden C har hittills kunnat följas över 150-200 meter i strykningsriktningen och över uppskattningsvis 300 meter i stupningsriktningen.

Kvartsgångens fortsättning mot djupet och i strykningsriktningen är fortfarande öppen. Mot norr uppträder en öst-väst gående deformationszon som genomborrades med hål 13FÄBC022. I nuvarande undersökningsläge föreligger det inte tillräckligt med information för att kunna fastslå på vilket sätt denna zon har påverkat kvartsgångens fortsättning mot norr.

En nästa fas i undersökningen av guldpotentialen i Fäbodliden C kommer att inriktas på att skaffa mer information om kvartsgångens fortsättning i strykningsriktningen samt att få en mer detaljerad överblick över gångens och guldhaltens kontinuitet mellan nuvarande, existerande testhål. Denna information ska sedan kunna ge underlag till en resursberäkning enligt gällande internationella regler för redovisning av mineraltillgångar (NI 43-101).

Nedan följer en sammanfattning av analysresultat från alla hål borrade hittills under denna vinter i Fäbodliden C (alla redovisade intervaller är skärningsintervaller i respektive borrhålen; tidigare redovisade analysresultat i kursiv):

DDH 12FÄBC015: * 211,00 – 213,00 = 2,00 m @ 20,3 g/t Au (kvartsgång i metasediment)

DDH 13FÄBC016: * 135,05 – 135,79 = 0,74 m @ 9,1 g/t Au (kvartsgång i metasediment)
188,75 – 189,35 = 1,35 m @ 0,7 g/t Au (mineralisering i diorit)

DDH 13FÄBC017: * 102,52 – 104,16 = 1,64 m @ 14,9 g/t Au (kvartsgång i metasediment)
112,50 – 113,50 = 1,00 m @ 1,2 g/t Au (kv.-gångar i metasediment)
141,00 – 143,00 = 2,00 m @ 1,7 g/t Au (mineralisering i diorit)

DDH 13FÄBC018: * 46,80 – 48,90 = 2,10 m @ 9,7 g/t Au (kvartsgång i metasediment)
88,28 – 89,40 = 1,12 m @ 0,7 g/t Au (mineralisering i diorit)

DDH 13FÄBC019: * 195,95 – 197,85 = 1,90 m @ 5,2 g/t Au (kvartsgång i metasediment)

DDH 13FÄBC020: * 223,60 – 225,75 = 2,15 m @ 8,6 g/t Au (kvartsgång i metasediment)
DDH 13FÄBC021: * 200,15 – 202,90 = 1,75 m @ 3,8 g/t Au (kvartsgång i metasediment)

DDH 13FÄBC022: 32,15 – 32,90 = 0,75 m @ 0,6 % Cu (mineralisering i diorit)

* kvartsgång i metasediment som kan följas i alla markerade borrhål.

(Analysmetod: Au-AA26: 50 g Fire Assay, Atomic Absorption Finish utförd av ALS Chemex Piteå och Vancouver; använd cut-off: 0,5 g/t Au).

(för grafer, se pdf-fil)

Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP).

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: mailto:info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och bas-metaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida http://www.botniaexploration.com.

Publicerad i Nyhetsarkiv