Botnia Exploration kompletterar ansökan om guldbearbetning

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har kompletterat sin tidigare ansökan till Bergsstaten om bearbetningskoncession vid guldfyndigheten Fäbodtjärn i Västerbotten. I kompletteringen ingår en rennäringsanalys som bland annat går igenom alternativa metoder för malmtransporter i området och effekterna av en framtida guldbrytning på renskötseln.

När Bergsstaten behandlat ansökan om bearbetningskoncession skickas den till Länsstyrelsen som i sin tur skickar den på remiss till sakägare. Nästa steg för Botnia Exploration är sedan att ansöka om miljögodkännande enligt miljöbalken hos Mark och Miljödomstolen i Umeå.

Fyndigheten i Fäbodtjärn bedöms ha mycket höga guldhalter och ligger i Vindelgranseleområdet där Botnia också har andra undersökningstillstånd.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

 

 

 

Publicerad i Nyhetsarkiv