Botnia Exploration: Ombokning av BTA till aktier

Klicka här för att se inlägget i PDF format
• Sista dag för handel med BTA är den 2013-08-21
• Stoppdag hos Euroclear i BTA är den 2013-08-26
• De nya aktierna beräknas finnas på VP-konto eller depå den 2013-08-28

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: mailto:bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och bas-metaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida http://www.botniaexploration.com.

Publicerad i Nyhetsarkiv