Botnia Exploration samordnar miljöansökan och planerar bygga eget anrikningsverk

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har beslutat att lämna in en gemensam miljöansökan för fyndigheterna Vargbäcken och Fäbodtjärn i Västerbotten. Genom att samordna ansökningarna kan tillståndsprocessen gå snabbare och genomföras mer resurseffektivt. Samtidigt har styrelsen också beslutat att i ansökan föreslå att Botnia anlägger ett eget anrikningsverk i Vargbäcken för anrikning av guldmalmerna i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Ett eget anrikningsverk i området skapar goda förutsättningar för att nya prospekteringsfynd ska kunna utvecklas till nya gruvor.

– Det här en mycket viktig händelse i bolagets historia. Styrelsens beslut skapar nya förutsättningar att utveckla gruvbrytningen i Vindelgransele och utvinna andra lovande satellitfyndigheter i närområdet, säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration.

Fördelarna med att göra en gemensam tillståndsansökan i mark- och miljödomstolen är framförallt samordningsvinster. Men det kan också gå snabbare om domstolen hanterar ett mål i stället för två. Även under en framtida gruvdrift finns fördelar med att verksamheten är samprövad eftersom fyndigheterna är direkt knutna till varandra.

Nytt anrikningsverk i Vargbäcken
I stället för att anrika malmen i ett externt anrikningsverk har Botnias styrelse beslutat att anlägga ett nytt anrikningsverk vid Vargbäcken där malm från båda gruvorna kan anrikas. Det gör att kostnaderna minskar samtidigt som miljöbelastningen minimeras eftersom det blir färre transporter.

– Vargbäcken tillsammans med Fäbodtjärn skapar en intressant möjlighet till en gemensam lokal anrikning i Vindelgranseleområdet. Det stärker bolagets framtida lönsamhet och kassaflöde för Vindelgranselprojektet, säger Per-Erik Lindvall, ordförande i Botnia Exploration.

Bolaget har redan undersökningstillstånd för bland annat guldfyndigheterna Vargbäcken och Fäbodtjärn som båda finns i Vindelgransele i Lycksele kommun. Fyndigheterna har giltiga provbrytningstillstånd och för Vargbäcken finns sedan tidigare också en bearbetningskoncession som gäller till och med 2028.

En kompletterande ansökan om bearbetningskoncession för Fäbodtjärn lämnades in till Bergsstaten i mars 2016 (se tidigare pressmeddelande från 160315) och är nu på remiss hos Länsstyrelsen. Botnia Exploration vill nu gå vidare och söka miljötillstånd för gruvbrytning för de båda gruvorna.

– Guld är fortsatt mycket intressant trots den nuvarande lågkonjunkturen inom gruvbranschen. Det var både deltagare och experter helt ense om på det nyligen avslutade PDAC-konventet i Toronto som anordnas av Kanadas branschorganisation för mineralprospektering och gruvbrytning, säger professor Pär Weihed, styrelsemedlem i Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

 

 

Publicerad i Nyhetsarkiv