Botnia Exploration utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Sedermeras uppdrag påbörjas idag, den 14 december 2011 och består av likviditetsfrämjande åtgärder. Syftet är att öka aktiens likviditet och att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket ska resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handeln med aktien.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

För mer information om Sedermera Fondkommission AB som likviditetsgarant kontakta:
Jacob Zetterström
Sedermera Fondkommission AB
Telefon: 0431-47 17 62
E-post: jacob.zetterstrom@sedermera.se

Publicerad i Nyhetsarkiv