Botnia Explorations guldfyndighet Fäbodtjärn visar osedvanligt höga guldhalter

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har under sommaren genomfört den planerade dikesgrävningen i guldfyndigheten Fäbodtjärn i Vindelgransele i Västerbotten. Arbetet var en fortsättning på tidigare provborrningar och analysresultaten bekräftar nu att guldhalterna går ända upp till ytan. Proverna visade höga guldhalter med bästa resultat på hela 25,4 gram per ton och Fäbodtjärn kan därmed klassas som en av Sveriges rikaste guldfyndigheter.

 – Det är naturligtvis mycket glädjande att få dessa höga guldhalter bekräftade. Jag är egentligen inte förvånad eftersom vi tidigare sett synligt guld i de flesta av våra borrningar i Fäbodtjärnsfyndigheten – det är ofta ett tecken på guldhalter över 20 gram per ton. Våra tidigare borrningar avslutades på 320 meters djup så helt klart finns det ytterligare potential i fyndigheten, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration Holding AB.

– Det här är en bra start för en intressant småskalig gruvverksamhet och ett passande koncept för en fortsatt hållbar miljö i samhället Vindelgransele, fortsätter Bengt Ljung.

Dikesgrävningen under sommaren var en ersättning till den provbrytning som planerades under sommaren 2015 men som av olika skäl ställdes in. Målet med dikesgrävningen var att bekräfta guldhalterna ända upp till ytan, provanrika cirka 200 kg material på Luleå Tekniska Universitet och bekräfta att fyndigheten verkligen är regelbunden med kringliggande bergarter.

Arbetet med vår ansökan om bearbetningskoncession för Fäbodtjärn fortgår hos Bergsstaten och förhoppningen är att få ett positivt besked inom kort. Efter detta kommer en gemensam tillståndsansökan för Vargbäcken och Fäbodtjärn att upprättas och sändas till Mark- och miljödomstolen för miljödom.

En av Sveriges och fennoskandiska sköldens rikaste guldfyndigheter

– De nya analysresultaten bekräftar att vi har en fyndighet med höga guldhalter även i de översta delarna. En av de stora utmaningarna med guldmineraliseringar är att vara helt säker på att man har representativa guldanalyser som verkligen återger den faktiska halten som man kan förvänta sig vid en produktion i större skala. Vi kan nu konstatera att även dessa nya analyser indikerar att Fäbodtjärnfyndigheten innehåller höga guldhalter, säger Pär Weihed, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och styrelseledamot i Botnia Exploration Holding AB.

– De halter som analyserna nu konsekvent pekar på gör att Fäbodtjärnfyndigheten kan klassas som en av Sveriges och fennoskandiska sköldens rikaste guldfyndigheter. Med tanke på att fyndigheten bara är uppborrad i sina övre delar finns det därför en stor potential mot djupet och det kommer att undersökas med borrningar i ett produktionsläge, fortsätter Pär Weihed.

Teknisk fakta

Kvartsgången grävdes fram i ett cirka 25 meter långt och 3 till 5 meter djupt dike. Den blottlagda delen av gången i diket mätte 10 meter i strykningsriktningen och hade en uppmätt tjocklek mellan 1,65 och 2,10 meter. Gångens stupning mättes till 55 grader mot väst, vilket svarade precis till stupningen som tidigare beräknats på basis av borrhålskorrelationer.

För att kunna få en så representativ analys av guldhalterna som möjligt samt få ett realistiskt intryck av variationen av guldinnehållet i kvartsgången över ett förhållandevis kort avstånd, sågades tre separata snitt (kanalprovtagning) med handhållen kapsåg på tvärs av gången: två snitt om 1,75 och 2,10 meters längd och med cirka 1 meters mellanrum och ett tredje snitt om 1,65 meter längd på ett avstånd om ca 6 meter från de första två snitten.

Som ett komplement togs prover också på bergarterna i gångens omedelbara hängvägg och liggvägg utan att visa några nämnvärda guldhalter.

Följande analysresultat för 3 kanalprovtagningar i kvartsgången kan redovisas:

 

Provlängd (m)                       Analysmetod AU-AA26*                     Analysmetod AU-AA15**

1,65                                       2,9 g/t Au                                                 3,6 g/t Au

1,75                                       8,2 g/t Au                                                 7,5 g/t Au

2,10                                     10,2 g/t Au                                                 9,7 g/t Au

 

Ett flertal stora kvartsblock grävdes fram ur moränmaterialet strax ovanför kvartsgången och lades till sidan för provtagning av ett 132 kg stort samlingsprov som basismaterial till en provanrikning i Luleås Tekniska Universitet. Samlingsprovet delades ned till ett prov på ca 6 kg som efter ytterligare neddelning och malning analyserades enligt analysmetoderna AU-AA26 och AU-AA15 hos ALS Laboratoria i Piteå och Irland. Två oberoende analyser av provmaterialet utfördes med följande resultat:

AU-AA26 *                            AU-AA15 *

Analys  I:        22,5 g/t Au                           23,5 g/t Au

Analys II:        25,4 g/t Au                           23,3 g/t Au

 

Blockens analysresultat jämfört med resultat från kanalprovtagningen indikerar och bekräftar den naturliga spridningen i halterna i guldfyndigheten Fäbodtjärn.

* Analysmetoden AA-Au26: fire assay + AAS, 50 g provvikt är den använda analysmetoden för alla Botnias rapporterade borrhålsskärningar i guldfyndigheten Fäbodtjärn.

** Analysmetoden AA-AU15: snabb cyanidlakning + AAS, 500-3000 g provvikt – här enbart använd som jämförelse.

 

Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP).

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration

Telefon: +46 705 431605

E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv