Botnia övertar kontrollen av koppar-/guldfyndighet i Aitikområdet

Botnia Exploration övertar till 100% undersökningstillståndet Jorbojokki.

Som tillkännagivits i pressmeddelande den 2 februari 2010, övertar Botnia Exploration till 100% undersökningstillståndet Jorbojokki. Läs mer om Jorbojokki under projekt.

Publicerad i Nyhetsarkiv