Botniadagarna 2011

Botniadagarna kan nu anses vara en tradition! Torsdagen den 9 juni samlades drygt 30 förväntansfulla aktieägare på Lycksele flygplats där en abonnerad buss väntade.

Efter att mött den svenska högsommaren med strålande sol och 33 grader känns det nästan skönt att komma åter till Stockholm. Uno Hedin har som vanligt varit i full aktion. Lyssna gärna under Hedins Hörna om hans intryck av resan och Botnia dagarna!
Botniadagarna kan nu anses vara en tradition! Torsdagen den 9 juni samlades drygt 30 förväntansfulla aktieägare på Lycksele flygplats där en abonnerad buss väntade.

Syftet med årets Botniadagar var naturligtvis att följa upp fjolårets övningar men också att glänta på dörren till nya intressanta objekt och mineraliseringar:

  • Vad har hänt med vår MKB ansökan Vargbäcken och hur förberedda är vi för provbrytning?
  • Hur kan en gruva typ Vargbäcken se ut i en framtid?
  • Besök hos Dragon Minings Svartlidengruva
  • Vad händer i samarbetet med ÅF?
  • Bearbetningskoncession för Middagsberget (Stenberget 3)
  • Förstärkning/uppgradering av Vargbäcken mineraliseringen
  • Samråd och information om diskussionerna med Grahns Sameby
  • ….och sist men inte minst mingel i största allmänhet!

Ansökan om Miljötillstånd MKB och dagsläge

Som tidigare informerats i pressmeddelande (PM) inlämnades vår ansökan till Länsstyrelsen i mitten av december. Redan från inlämnandet var vi informerade att motsvarande ansökningar historiskt sett tagit mellan 6 till 8 månader. Med andra ord har vårt sikte varit inställt på det värsta eller ett beslut någon gång i augusti – september. Då har jag även räknat in den överklagande tid på ca 5 veckor som krävs för att verkställighet kan ske! Vi i Botnialedningen ser detta som fullt acceptabelt även om jag vet att många av er aktieägare gärna sett att vi redan var i gång med sprängningarna.

Under mellantiden har vi jobbat intensivt med s.k. blockmodelleringar av Vargbäckens provområde. Vårt tillstånd är maximerat till 50 000 ton guldmineralisering. Våra första planer är att spränga ut ca 20-30% av denna mängd och detta kommer att ske i en s.k. pall på 5 meter. Parallellt med själva provbrytningens start sker inom kort testanrikningar hos Minpro i Stråssa. Till hjälp har vi då Sveriges främsta experter på mineralberedning/anrikning. Testanrikning kommer att ske med tre olika anrikningsmetoder:

Lakning, gravimetri (skakbord eller annan gravimetrisk metod) samt flotation. Vi kommer att använda oss av de prover som finns kvar av den s.k. tätborrningen som gjorts av provbrytningsområdet. I och med dessa provanrikningar kommer vi att kunna prioritera framtida anrikningsmetoder. Diskussioner förs med anrikningsverk i närområdet.

Vid besöket i Svartliden fick vi där se dagbrottet, anrikningsverket och borrkärnor från det samarbetsprojekt som Botnia har med Dragon Mining i projektet Harpsund. Det var ganska spännande att se våra aktieägares ögon när de fick se synligt guld i borrkärnorna! Information om dessa borrningar återfinns i PM av den 12 maj på denna hemsida.

Besök hos Grahns Sameby

I samband med vår ansökan om miljötillstånd fördes samråd med alla berörda markägare, kommun men och givetvis med berörda samebyar. Grahns Sameby transporterar vår och höst sina renar förbi Vindelgransele, alltså i omedelbar närhet till Vargbäcken. Normalt sker denna vårtransport på Vindelälvens is men också genom biltransport, framförallt höstetid. I våra samråd med ordföranden Tobias Jonsson och styrelsen har vi nu en överenskommelse för våra provbrytningar. När Tobias fick vetskap om våra planerade Botniadagar blev vi mycket glädjande inbjudna till årets renkalvmärkning! På torsdag natt anlände vi därför till hagarna i Sorsele trakten för denna spännande och exotiska renkalvmärkning! Under aftonen presenterade Tobias samt professor Birgitta Åhman vad svensk renhantering egentligen är och helt klart var alla aktieägare djupt imponerade av detta arbete.

Natten mellan torsdag och fredag blev med andra ord ganska kort! Direkt efter frukost bar det av till Vindelgransele. Som alla aktieägare säkert känner till ligger ett flertal eller ca 6 av våra undersökningstillstånd i området. Är det månne Sveriges nya gruvområde? Hur som helst skall Botnia göra vad vi kan för att detta skall bli verklighet. Middagsberget som ligger i området Stenberget 3 är just nu av högsta prioritet. Tillsammans med ÅF arbetar vi nu med basarbetet för att under hösten ha en ansökan klar för en ny Bearbetningskoncession för Middagsberget!

I samband med fältbesöket fick vi se massor av intressanta arbeten som våra geologer för närvarande arbetar med.  Att på plats få en inblick i liknande geologiarbete är för många en riktig s.k. aha upplevelse. Hur ser blocken ut? Vilka mineral innehåller de? Hur ligger isriktningen? Hur bred är blocksvärmen? Hur långt från den eventuella ursprungsfyndigheten etc etc! ?

Botniadagarna avslutades denna gång med besök på Vargbäcken. Idag ett jordavrymt område i väntan på att sätta borren i verket! Vi kunde på plats visa de blockmodeller som tagits fram som i 3-D visade var testbrytningarna skall ske. Alla besökare fick också en inblick i hela områdets storlek och var ytterligare borrningar planeras under hösten i syfte att förstärka den mineraliseringsbas som finns i Vargbäcken.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla aktieägare som hörsammat vår inbjudan.  Ni är alla hjärtligt välkomna till en liknande övning 2012.

PS. Ett flertal deltagare har redan anmält sig!

Lidingö den 14 juni 2011

Bengt Ljung VD

Publicerad i Nyhetsarkiv