Press release: Bulletin from extra shareholder’s meeting in Botnia Exploration Holding AB (publ)

Vid extra stämma den 18 september i Botnia Exploration Holding AB (publ) beslutades att godkänna föreslaget om förvärv av samtliga aktier i prospekteringsbolaget Botnia Exploration AB. Vidare beslutades om val av ny styrelse, ändring av bolagsordning samt bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission.

St

Posted in News Archive