Private Placement

Den PP som nyligen gjorts och avslutades den 2 juli övertecknades med 10% och tillför bolaget 2,2 mkr kontant

(In Swedish only)

Den PP som nyligen gjorts och avslutades den 2 juli

Posted in News Archive