Organisation

Thomas Ljung

CFO, född 1969

Yrkeserfarenhet

Thomas är CFO i Botnia Exploration Holding AB (publ.) Thomas har tidigare arbetat som marknadschef i Kalmar Industries både i Sverige och USA samt som affärsområdeschef hos Brokk i USA.

Utbildning

  • Civilekonom, Bachelor of Science Business Administration (B.B.A.), University of the Pacific (Stockton, USA)

Andra meriter

  • Styrelseledamot i SveMin (branschorganisationen för gruvor, mineral-och metallproducenter i Sverige). Styrelseledamot och VD i Botnia Exploration AB. Styrelsesuppleant i Hans. A. Resources Sweden AB, Botnia Prospektering (REE) AB, Botnia Tungsten AB och Global REE Exploration AB.

Aktieinnehav: 1 420 913 aktier. Därutöver innehas 132 774 aktier i Bolaget av Calluna Mining Resources AB, ett bolag som ägs till 50 procent av Thomas Ljung, och till 50 procent av Thomas Ljungs bror Anders.

Frank W. van der Stijl

Chefsgeolog, född 1952

Yrkeserfarenhet

30 års erfarenhet från gruvbranschen och mineralprospektering i Grönland och Skandinavien. Har varit verksam för bland annat följande företag

  • Anglo American Exploration (Senior Geologist)
  • Platinova A/S (Chief Geologist; VP Exploration)
  • Greenex A/S (Chief Mine Geologist)

Utbildning

  • MSc i Struktur Geologi från Universitetet i Leiden (Nederländerna)

Andra meriter

  • Utsedd av Fennoscandian Review Board, FRB, som kvalificerad person att verka enligt SveMins och FinnMins regler för redovisning av mineraltillgångar.

Aktieinnehav: 37 861 st