Organisation

Thomas Ljung

CFO, född 1969

Yrkeserfarenhet

Thomas är CFO i Botnia Exploration Holding AB (publ.) Thomas har tidigare arbetat som marknadschef i Kalmar Industries både i Sverige och USA samt som affärsområdeschef hos Brokk i USA.

Utbildning

  • Civilekonom, Bachelor of Science Business Administration (B.B.A.), University of the Pacific (Stockton, USA)

Andra meriter

  • Styrelseledamot i SveMin (branschorganisationen för gruvor, mineral-och metallproducenter i Sverige). Styrelseledamot och VD i Botnia Exploration AB. Styrelsesuppleant i Hans. A. Resources Sweden AB, Botnia Prospektering (REE) AB, Botnia Tungsten AB och Global REE Exploration AB.

Aktieinnehav: 1 420 913 aktier. Därutöver innehas 132 774 aktier i Bolaget av Calluna Mining Resources AB, ett bolag som ägs till 50 procent av Thomas Ljung, och till 50 procent av Thomas Ljungs bror Anders.