Organisation

Thomas Ljung

Vd, född 1969

Yrkeserfarenhet

Thomas är VD i Botnia Exploration Holding AB (publ.) Thomas har tidigare arbetat som marknadschef i Kalmar Industries både i Sverige och USA samt som affärsområdeschef hos Brokk i USA.

Utbildning

  • Civilekonom, Bachelor of Science Business Administration (B.B.A.), University of the Pacific (Stockton, USA)

Andra meriter

  • Styrelseledamot i SveMin (branschorganisationen för gruvor, mineral-och metallproducenter i Sverige). Styrelseledamot och VD i Botnia Exploration AB. Styrelsesuppleant i Hans. A. Resources Sweden AB, Botnia Prospektering (REE) AB, Botnia Tungsten AB och Global REE Exploration AB.

Aktieinnehav: 484 267 st

Frank W. van der Stijl

Chefsgeolog, född 1952

Yrkeserfarenhet

30 års erfarenhet från gruvbranschen och mineralprospektering i Grönland och Skandinavien. Har varit verksam för bland annat följande företag

  • Anglo American Exploration (Senior Geologist)
  • Platinova A/S (Chief Geologist; VP Exploration)
  • Greenex A/S (Chief Mine Geologist)

Utbildning

  • MSc i Struktur Geologi från Universitetet i Leiden (Nederländerna)

Andra meriter

  • Utsedd av Fennoscandian Review Board, FRB, som kvalificerad person att verka enligt SveMins och FinnMins regler för redovisning av mineraltillgångar.

Aktieinnehav: 37 861 st