Organisation

Thomas Ljung

Vd, född 1969

Yrkeserfarenhet

Thomas är VD i Botnia Exploration Holding AB (publ.) Thomas har tidigare arbetat som marknadschef i Kalmar Industries både i Sverige och USA samt som affärsområdeschef hos Brokk i USA.

Utbildning

 • Civilekonom, Bachelor of Science Business Administration (B.B.A.), University of the Pacific (Stockton, USA)

Andra meriter

 • Styrelseledamot i SveMin (branschorganisationen för gruvor, mineral-och metallproducenter i Sverige). Styrelseledamot och VD i Botnia Exploration AB. Styrelsesuppleant i Hans. A. Resources Sweden AB, Botnia Prospektering (REE) AB, Botnia Tungsten AB och Global REE Exploration AB.

Aktieinnehav: 451 704 st (inkl. familj)

Bengt Ljung

Grundare och styrelseledamot, född 1941

Yrkeserfarenhet

 • Grundare och styrelseledamot sedan 2009. Bengt Ljung är bergsskolingenjör och har arbetet större delen av sin verksamma arbetsliv i gruvbranschen. Bengt är styrelsemedlem i SveMin (svenska gruvors intresseorganisation) samt ordförande i SMTG (Swedish Mining Tunnelling Group). Han har varit VD för Reflex Instruments AB, Komatsu Forklift Inc. USA, Kalmar Inc. USA, ABB Stal AB, och Nitro Nobel Mec AB. Bengt har tidigare även varit affärsområdeschef Atlas Copco MCT AB (Mining och Construction) samt ordförande i NCA HB.

Utbildning

 • Bergsskoleingenjörsexamen från Bergsskolan i Filipstad och IFL Managementutbildning.

Aktieinnehav: 1 480 305 st (inkl. bolag)

Josefin Yoshida Dahlqvist

IR ansvarig, född 1970

Yrkeserfarenhet

Josefin är IR ansvarig på Botnia Exploration

Utbildning

 • Grafisk teknik och media, Kungliga Tekniska Högskolan

Andra meriter

 • Styrelseledamot Centrecourt AB
 • Styrelseledamot i House of Stratvise AB
 • Styrelseledamot i Hållbar Vardag i Sverige AB

Frank W. van der Stijl

Chefsgeolog, född 1952

Yrkeserfarenhet

30 års erfarenhet från gruvbranschen och mineralprospektering i Grönland och Skandinavien. Har varit verksam för bland annat följande företag

 • Anglo American Exploration (Senior Geologist)
 • Platinova A/S (Chief Geologist; VP Exploration)
 • Greenex A/S (Chief Mine Geologist)

Utbildning

 • MSc i Struktur Geologi från Universitetet i Leiden (Nederländerna)

Andra meriter

 • Utsedd av Fennoscandian Review Board, FRB, som kvalificerad person att verka enligt SveMins och FinnMins regler för redovisning av mineraltillgångar.

Aktieinnehav: 34 949 st